Někdy může být složité se s lékařem domluvit a vůbec porozumět tomu, co se vám snaží sdělit. V čem tedy spočívá ta správná komunikace, aby obě strany byly spokojené a rozuměly si?

Komunikace je základ

Je známo, že komunikace je základem každého dobrého vztahu, což se týká i vztahu mezi lékařem a pacientem. Studie potvrzují, že pacienti lékařů, kteří mají skvělé komunikační dovednosti, jsou ochotnější ke spolupráci a lépe užívají léky. Při léčbě je samozřejmě důležité předepsané léky užívat správně a poctivě, čím dál tím častějším problémem v moderní medicíně však je nespolupráce pacientů s lékaři. Je prokázáno, že lidé, kteří nemají problém v komunikaci se svým lékařem a mají k němu důvěru, jsou více motivovaní pro správnou péči o své zdraví.

Překážky v komunikace

Největší komplikací v porozumění lékaře a pacienta může být používaný žargon a abstraktní pojmy, které často vedou k jiné interpretaci a špatnému pochopení. Odborníci mají často tendence používat odborné výrazy, které jsou pro ně samozřejmostí, pro většinu pacientů je však lékařský jazyk nesrozumitelný. Důležité je také zaměřit se na to, jak pacient svou nemoc a související léčbu vnímá, aby nedošlo k nepochopení.

Nebojte se zeptat

Především pokud se potýkáte s nemocí, u které můžete vy sami zasahovat do výběru možnosti léčby, pak je důležité rozumět všemu, co vám lékař vysvětluje. Nebojte se proto ptát na cokoliv, čemu nerozumíte, ačkoliv se vám to může zdát jako banalita. Pro správnou léčbu je důležité znát všechny souvislosti a okolnosti, zajímejte se proto a dožadujte se informací, zároveň také poskytujte lékaři upřímné a úplné odpovědi. Jedině tak můžete dosáhnout spokojenosti s výsledkem.

Ačkoliv někdy je domluva složitá, soustřeďte se na všechny informace, které dostanete. Komunikace mezi lékařem a pacientem je důležitá pro odhalení podstaty problému a ujasnění očekávatelných výsledků dané léčby.

Napsat komentář